Aktualności

Niech Jezus Chrystus na nowo narodzi się w Waszych sercach i rodzinach.

"I byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I Anioł Pański rzekł do nich, a chwała Pańska zewsząd ich obwieściła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich Anioł, Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie." (Łuk. 2:8-12)

Po raz kolejny w historii ludzkości będziemy medytować nad tajemnicą Betlejemskiej Nocy. Przypomina nam ona zdumiewającą prawdę o Wszechmogącym i Miłosiernym Bogu, który tak kocha człowieka, że staje się jednym z nas i solidarnie bierze na siebie kondycję ziemskiego pielgrzyma. Papież Franciszek, będąc w Sanktuarium na Jasnej Górze powiedział: „Bóg nas zbawia, stając się małym, bliskim i konkretnym.” Te trzy przymiotniki są kluczem do zrozumienia tajemnicy Betlejemskiej Nocy, a jednocześnie pozwalają nam zrozumieć, jak działa Bóg w historii ludzkości i w historii życia każdego człowieka.

W imieniu księży pallotynów posługujących dla Was w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie pragnę życzyć zachwytu nad Nieskończoną Miłością Boga, który również w 2018 roku nie zapomni o człowieku i będzie nas zbawiał, stając się małym, bliskim i konkretnym. Niech ten zachwyt będzie źródłem nadziei i umocnienia w naszym codziennym ziemskim pielgrzymowaniu. Stańmy się życzliwsi względem siebie i bardziej ufni w Panu Naszym Jezusie Chrystusie a Matka Boża Hodyszewska niech prostuje Nasze nawet najbardziej zawiłe ziemskie drogi. Szczęść Boże

ks. kustosz Wojciech Juszczuk SAC.