Aktualności

3 grudnia 2017 Niedziela, I Tydzień Adwentu

(Mk 13, 33-37)
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie !

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!"

Zdjęcie użytkownika Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent – okres radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa i nowy rok liturgiczny w Kościele. Adwent, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego „przyjście”, obejmuje okres czterech tygodni przed świętami Bożego Narodzenia.

Teksty liturgiczne w tym czasie ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza.

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, odprawiane są Roraty, czyli Msze św. ku czci Matki Boskiej, sprawowane wczesnym rankiem.

Niech ten Adwent będzie czasem przygotowania Panu drogi do tych, do których nie mógł on dotychczas dotrzeć – mówi ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz z diecezji drohiczyńskiej.

Skoro św. Jan Chrzciciel przybył i przez czas Adwentu przypominamy, jak on przygotowywał drogę Panu w ludzkich sercach i umysłach, i nadal to czynił już jako święty z Nieba, tak samo i my apelujemy, aby Adwent był czasem, kiedy staramy się przygotowywać drogę Panu do tych, do których przedtem nie mógł dotrzeć, ponieważ były różne przeszkody. Żeby ci ludzie byli w stanie uczestniczyć w tej pięknej przygodzie, jaka została opisana w dziejach zwłaszcza ewangelicznych, a która jest przygodą najpiękniejszą, jaką może sobie wyobrazić każdy z nas. Ona daje nam okazje do spotykania się coraz głębiej i szczerzej z osobą Jezusa Chrystusa – wskazuje ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

Czas Adwentu kończy się w wigilijny wieczór, 24 grudnia. W liturgii tego okresu dominować będzie kolor fioletowy. Wyjątkiem jest trzecia niedziela Adwentu, nazywana niedzielą radości, podczas której szaty liturgiczne mogą być – wyjątkowo – koloru różowego. Teksty liturgii będą wówczas przepełnione radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi.