Pallottines

Wspólnota domowa

Ks. Wocjiech Juszczuk SAC, proboszcz i rektor wspólnoty, kustosz Sanktuarium. Pochodzi z Parczewa w województwie lubelskim. Został wyświęcony na kapłana w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w 1993 r. Jako neoprezbiter pracował w parafii w Ożarowie Mazowieckim. Po roku pracy, został skierowany do Odessie na Ukrainie, a następnie na studia na KUL na Wydział Teologicznym i podjął studia na duchowości. Studia zakończył doktoratem na temat ekumenicznego wymiaru duchowości i pism ks. Stanisława Szulmińskiego, pallotyna. Ks. Wojciech pracował na Ukrainie w Brzuchowicach koło Lwowa; był proboszczem parafii w Wólce Mlądzkiej koło Otwocka; sprawował funkcję Mistrza Nowicjatu w Wadowicach; przez trzy lata pracował w Konstancinie w Centrum Animacji Misyjnej, a nastęnie wyjechał na trzy lata do Ameryki Południowej do pracy w Kolumbii i Wenezueli. W 2012 roku został powołany na proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Słucha muzyki jazzowej, lubi jeździć na nartach, grać w siatkówkę i koszykówkę.

Ks. Józef Olejko SAC, wicerektor wspólnoty - urodził się na Podkarpaciu, do Szkoły Podstawowej uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości Przysietnica. W latach 1980-84 uczył się w szkole średniej w Kielcach. Należał też do Grupy Powołaniowej prowadzonej przez Księży Pallotynów w Kielcach na Karczówce. Po egzaminach maturalnych zgłosił się jako kandydat do Księży Pallotynów. Po formacji seminaryjnej został wyświęcony na kapłana 09.05.1991 w Ołtarzewie. Po dwuletnim przygotowaniu w Warszawie i Brukseli wyjechał do pracy misyjnej w Zairze, gdzie pracował przez 4 lata i kolejne dwa lata w Rwandzie. Po powrocie do kraju pracował w placówkach w Rynie, Bóbrce, Wrzosowie k.Radomia, a od 2009 r. pracuje w Hodyszewie jako duszpasterz i odpowiedzialny za Ośrodek "Ojczyzna". Interesuje się piłką nożną,lubi jeździć na nartach i chodzić po górach. 

Ks. Jacek Zakrzewski SAC, pochodzi z Łańcuta, pięknego miasteczka na Podkarpaciu. Zaraz po maturze rozpoczął swoją drogę do kapłaństwa w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika 10 maja 2003 r. Pierwsza jego placówka to Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, następnie Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej i obecnie Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Jako wikariusz zajmuje się duszpasterstwem wspólnot działających przy parafii: Legionu Maryi i Odnowy w Duchu Świętym. Zaangażowany w dzieło „Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia”, współtworzy gazetkę parafialną „Krynica”. Zainteresowania, to: podróże, folklor, architektura drewniana, fotografia oraz starożytny Egipt.

Ks. Ireneusz Łukanowski, wikariusz

Br. Grzegorz Żochowski, zakrystianin.

 

Br. Grzegorz Żochowski SAC