Parish

Grupa biblijna

Powstała jesienią 2012 roku. Wtedy rozpoczeliśmy z kilkoma osobami z naszej parafii wspólną drogę pochylania się nad Pismem świętym. Zaczęliśmy od Ewangelii, poznając kolejno także pozostałe księgi Nowego Testamentu. Zamierzamy kontynuować naszą pracę rozpoczynając poznawanie Biblii od Księgi Rodzaju. Treści poszczególnych katachez będzie można odnaleźć w zakładce: Pallotyni / Słowo życia / Poznać Biblię
Spotkania grupy odbywają się w drugi wtorek miesiąca po Mszy św. o godzinie 18.00 na plebanii. Serdecznie zapraszamy

Legion Maryi

Legion Maryi, jest to ruch świeckich, którzy pragną w swoim życiu naśladować Boga i Maryję. Chcemy go poznawać, wybierać Jego drogi i nieść Go do innych ludzi. Naszym celem w życiu jest niebo. We wspólnocie poprzez poznawanie wiary, przybliżenie jej sobie, możemy przekazywać ją dalej.

Naszym głównym celem jest uświęcenie. Przez uświęcenie nas – uświęcenie tych, których spotykamy w naszym życiu, w naszych środowiskach. Staramy się naśladować cnoty Matki Bożej – miłość, pokorę. Oczywiście każdy na miarę własnej otwartości. Na ile nam się to udaje, trudno powiedzieć, jedni dłużej inni krócej postępują na drodze do świętości. Każdy ma swoja drogę.

Spotkania formacyjne mamy raz w tygodniu po półtorej godziny – dla członków aktywnych. Mamy również członków wspierających. Na spotkaniu odmawiamy różaniec. Rozważamy też czytania z naszego podręcznika. Podczas spotkania jest obecny kapłan, pod okiem, którego wszystko się odbywa. On też głosi nam naukę. Kapłan zna grupę, wie, jaki jest nasz poziom duchowy i dba o nasz rozwój. Stara się byśmy postępowali do świętości. Osoby świeckie we wspólnocie dbają o sprawy organizacyjne i apostolstwo.
Sługa Boży Frank Duff, założyciel Legionu Maryi, należał w Irlandii do Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo. Tam pomagał ludziom ubogim materialnie, których w pierwszej połowie XX wieku w Irlandii po 300 latach niewoli było bardzo wielu. Po przeczytaniu książeczki o traktacie do nabożeństwa do NMP św. Ludwika Marię Grigniona de Montfort, zrozumiał, że ludziom nie potrzeba pomocy materialnej tylko jest ogromna potrzeba pomocy duchowej. Dlatego zgromadził ludzi i zaczęli się zastanawiać, jak pomóc duchowo człowiekowi w tym, aby jego wiara odżyła. I w ten sposób w 1948 r. narodził się Legion Maryi. Jest on oparty, wzorowany na legionie rzymskim, w którym legioniści dokładnie wykonywali zlecone rozkazy. Frank Duff zrozumiał, że Legion Maryi musi działać tak samo. Jego członkowie będą żołnierzami Maryi, którzy pójdą do drugiego człowieka i powiedzą mu o Bogu, który go kocha. W 1921 r. stworzył regułę Legionu. Brał udział w soborze Watykańskim II. Po latach spotkał się z Ojcem Świętym legioniści są wśród nas... Janem Pawłem II, który poprosił go, aby Legion zaistniał również w Polsce. Co stało się w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jego propagatorem z polecenia franka Duffa był Polak, Anatol Kaszczuk. W swojej młodości związał się z Dominikanami, służył w wojsku, przeszedł Kozielsko. Miał inne doświadczenia niż Frank Duff. Zaraz po wojnie zaczął w Polsce organizować grupy Legionu, ale niestety w okresie komunizmu zabroniono tych spotkań. W latach 80. na prośbę papieża z Irlandii przyjechali przedstawiciele i założyli nasz ruch w Polsce. Na chwilę obecną Legion rozwija się pięknie. Tak naprawdę każdy może do niego dołączyć. W Lublinie jest 5 tys. członków, w Polsce około 30 tys. W mojej parafii Matki Kościoła są 4 prezydia, czyli 4 grupy. Mamy ogrom pracy. Bardzo wielu ludzi potrzebuje pomocy.

Działamy na zezwolenie księdza proboszcza, który wie, jakie są potrzeby jego parafian. Bez tego zezwolenia oraz zezwolenia kierownika duchowego sami nie możemy działać.

Legioniści przygotowują dzieci z rodzicami do Pierwszej Komunii Św., do sakramentów małżeństwa, bierzmowania. Chodzą do rodzin uzależnionych od alkoholu, do tzw. marginesu, mają prace w więzieniach, w szpitalach odwiedzają chorych. Chodzą do domów pomocy społecznej. Dla każdego jest miejsce, bo jest bogactwo tej pracy i każdy gdzieś może się odnaleźć.

Legion Maryi do diecezji Łomżyńskiej został przeszczepiony w 2013 r. za pozwoleniem i z błogosławieństwem Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego. Pierwsze prezydium powstało w Hodyszewie (Matki Bożej Pojednania), drugie w Dąbrówce Kościelnej (Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych), trzecie w Nowych Piekutach (Matki Bożej Dobrej Rady) i ostatnie w Wyszonkach Kościelnych (Matki Bożej Nieustającej Pomocy).

Spotkania w Hodyszewie odbywają się po Mszy św. o 18. 00 w czwartki. W swoim apostolacie podejmujemy różne posługi przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania i w naszych parafiach, gdyż członkowie prezydium nie są jedynie z hodyszewskiej parafii. Naszymi modlitwami otaczamy różne intencje nam polecone, jak i całego Kościoła.

15

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Oblubienica Ducha Świętego"

Zanim wspólnota stała się Wspólnotą, było wiele rozmów, spotkań oraz wypowiedzianych i niewypowiedzianych Bożych pragnień. Od września 2013 r. w każdą trzecią sobotę miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie ks. Jacek Zakrzewski SAC organizował Msze św. z modlitwą o uzdrowienie. Posługiwali na nich członkowie Przymierza Miłosierdzia z Białegostoku oraz osoby ze wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z Ciechanowca i Wysokiego Mazowieckiego. 6 lutego 2014 r. w hodyszewskim ośrodku rekolekcyjnym „Ojczyzna" zebrała się kilkuosobowa grupa osób pragnących założenia własnej wspólnoty. Spotykaliśmy się co tydzień w coraz większym gronie. Nadszedł też czas, gdy zapragnęliśmy zorganizować Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Zgłosiły się aż 62 osoby i liczba ta napełniła nas wielką radością. Rekolekcje poprowadzili ks. Andrzej Witerski, koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej i Ania Truskolawska z Bielska Podlaskiego. Do posługi animatora zaprosiliśmy osoby ze wspólnoty „Emmanuel" z Ciechanowca (Jadzię Porzezińską, Kasię Puchacz, Asię Dudek), osoby ze wspólnoty „Dobry Pasterz" z Bielska Podlaskiego (Danusię Kuczyńską, Halinkę i Witka Lewczuk, Ewę Koc, Tereskę Kondrat) oraz „miejscowych"- Małgosię Szpakowską, Marzenę i Darka Rutkowskich. Muzycznie towarzyszyli nam Mirka Mironiuk oraz Janek Niewiński.

Przez 7 tygodni (od 8 maja do 22 czerwca) patrzyliśmy na cuda Bożej łaski. Ludzie otwierali się na Boga, zrzucali brzemiona, przyoblekali się w nowego ducha i zmieniali swoje dotychczasowe życie... Pierwsze spotkanie po REO zgromadziło ponad 20 osób. Dziś jest nas ponad 40. Duchowym opiekunem i przewodnikiem grupy od początku jest ks. Jacek Zakrzewski, który uważnie wsłuchuje się w natchnienia Ducha Świętego i stara się być Jego posłusznym narzędziem.
17 lipca 2014 r. wybraliśmy „imię" naszej wspólnoty oraz przedstawiciela, który będzie nas reprezentował. Pomysłów na nazwę było kilka: Nowe Jeruzalem, Ruah, Betania, Miriam, Siloe oraz zwycięska „Oblubienica Ducha Świętego". Wspólnota wybrała lidera, spośród którym została Pani Urszula Kiersnowska.

Wspólnota gromadzi się w każdy piątek na wieczornej mszy świętej w hodyszewskim sanktuarium. Potem jest spotkanie w ośrodku „Ojczyzna" zakończone adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ta możliwość osobistego spotkania z Bogiem daje ogromną siłę do zmagania się z trudami codzienności. Dodatkowym pokarmem jest obowiązkowe dla wszystkich „charisów" czytanie Pisma świętego. „Charis" to określenie, którego w stosunku do nas użył jeden z księży posługujących w Hodyszewie. Z jęz. grec. oznacza łaskę. Słowo to spodobało się nam o wiele bardziej niż powszechnie używane dotychczas wyrażenie „duchacze". Formalnie wspólnota „Oblubienica Ducha Świętego" należy do diecezji łomżyńskiej i jej przynależność do tych struktur ks. Jacek omawiał z koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym diecezji łomżyńskiej - ks. Wojciechem Nowackim. Jednak Hodyszewo to parafia pogranicza, a w dodatku Królestwo Matki Bożej Pojednania, więc gromadzą się tu osoby z trzech diecezji (łomżyńskiej, drohiczyńskiej, białostockiej) i ponad trzynastu parafii (Hodyszewo, Brańsk, Domanowo, Jabłoń Kościelna, Turośń Kościelna, Piekuty, Łapy, Uhowo, Topczewo, Księżyno, Szmurły, Białystok i Wyszki). Kościół jest matką wielu wspólnot i każdy w nim odnajdzie miejsce dla siebie.

Jeśli Ty też szukasz swojego miejsca w Kościele - wspólnocie ludu Bożego - przyjdź na nasze spotkanie. Może właśnie w Odnowie w Duchu Świętym Pan Bóg przygotował dla Ciebie coś specjalnego...

14

Wspólnota Trudnych Małżeństw "Sychar"