Center for Reconciliation

DIAKONIA WYZWOLENIA
Zakorzenieni w Bogu, będąc członkami żywego Kościoła, w obliczu zagrożeń współczesnego świata, pragniemy podjąć dzieło pod nazwą „DIAKONIA WYZWOLENIA”. Mając świadomość duchowej walki, 
jaka toczy się w nas i wokół nas, wołamy 
za Michałem Archaniołem: „Któż jak Bóg!” 
i obieramy Go za patrona naszych działań 
i wystawiennika przed tronem Boga Wszechmogącego.

NASZYM CELEM JEST:
MODLITWA:
- w intencji trzeźwości;
- o uzdrowienie rodzin z nałogów, zniewoleń, uzależnień i współuzależnień;
- jako wynagrodzenie za grzechy uzależnień.
Modlimy się codziennie Koronką do Miłosierdzia Bożego i Egzorcyzmem do Św. Michała Archanioła. W pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 21.00-24.00 gromadzimy się 
przed Najświętszym Sakramentem na czuwanie modlitewne zakończone Mszą Świętą.
DUCHOWA OPIEKA NAD KONKRETNĄ OSOBĄ
Przez rok członek Diakonii Wyzwolenia podejmuje w intencji konkretnej osoby zobowiązanie: nie piję alkoholu, nie kupuję, nie częstuję. Zobowiązanie to zostaje zapisane 
w odpowiedniej księdze przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie.
Osoby zmagające się z problemami uzależnień mogą złożyć przyrzeczenia abstynenckie odnotowywane w Księdze Trzeźwości przy parafii.
NIESIENIE KONKRETNEJ POMOCY:
- umożliwienie rozmów z terapeutą; pomoc w znalezieniu ośrodków terapeutycznych;
- zorganizowanie świetlicy dla dzieci;
- organizacja konferencji, dni skupienia, rekolekcji, warsztatów dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób zainteresowanych aktywnym niesieniem pomocy ludziom zniewolonym nałogami.
BUDZENIE SPOŁECZNEJ ŚWIADOMOŚCI RANGI PROBLEMU ZNIEWOLEŃ I NAŁOGÓW

* Spotkania Diakonii Wyzwolenia odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się Apelem Maryjnym o godz. 21.00, na zakończenie odprawiana jest Msza św. o północy.